1-2-3 Trader

Pakiet 1-2-3 Trader przeznaczony jest dla początkujących inwestorów, którzy stawiają pierwsze kroki na globalnych rynkach finansowych. Podczas szkoleń Eksperci przekażą wiedzę odnośnie funkcjonowania rynków, obsługi platform transakcyjnych oraz metod analizy instrumentów finansowych. Dodatkowo każdy Uczestnik weźmie udział w dodatkowych spotkaniach z Ekspertem.

Po szkoleniach będziesz:

Pakiet Starter obejmuje:

Koszt pakietu 1-2-3 Trader: 399 PLN