Witamy na blogu

Witamy na blogu Trading Elite i zapraszamy do lektury naszych artykułów.

Zespół Trading Elite publikuje zarówno artykuły nawiązujące do technik tradingu wykorzystywanych przez Ekspertów oraz firmy inwestycyjne jak również opinie własne o bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym, walutowym i terminowym.

Zgodnie z Regulaminem Strony: należy pamiętać, że wszystkie treści zamieszczone na stronie Trading Elite ( w tym na blogu http://tradingelite.pl/blog/) mają wyłącznie charakter informacyjny oraz prezentują opinie własne autorów. Treści te sporządzone zostały rzetelnie i z należytą starannością. Treści te nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, porady inwestycyjnej ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715). Trading Elite nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie transakcje, szkody, poniesione wydatki oraz utracone korzyści powstałe w związku z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w oparciu o udostępnione na stronie Trading Elite treści.

Niezależnie od powyższych zastrzeżeń Trading Elite – w dbałości o interesy swoich kontrahentów – informuje, że przystępując do inwestowania środków na rynkach finansowych należy wziąć pod uwagę, iż może się to wiązać ze znacznym poziomem ryzyka i wystąpienia istotnych strat. Ze szczególną rozwagą należy traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym, w szczególności instrumenty rynku walutowego Forex, kontrakty futures i kontrakty różnic kursowych CFD (ang. Contract for Difference), w przypadku których działanie dźwigni finansowej może przyczynić się do wystąpienia strat przekraczających depozyt początkowy inwestora. W przypadku wątpliwości, czy dany instrument jest odpowiedni dla inwestora należy zasięgnąć opinii i pomocy u niezależnego doradcy finansowego.