Polityka Prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest szczegółowy opis sposobu, w jaki Trading Elite spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539464 (dalej: „Trading Elite”) gromadzi i wykorzystuje informacje przekazywane przez osoby korzystające (dalej: „Użytkownicy”) ze strony internetowej www.tradingelite.pl (dalej: „Strona”), z uwzględnieniem danych osobowych.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką.

1. Cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na dysku twardym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony i jej podstron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na dysku twardym oraz unikalny numer.

2. Trading Elite wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu zapewnienia lepszego korzystania z Strony, badania aktywności Użytkownika i gromadzenia anonimowych informacji statystycznych związanych z korzystaniem ze Strony, identyfikację źródła, z którego Użytkownik trafił na Stronę, jak również reklamowania usług świadczonych przez Trading Elite z wykorzystaniem remarketingu i informacji o historii odwiedzin na Stronie zapisanych w plikach cookies utworzonych przez Trading Elite i podmioty z nią współpracujące.

3. Stosowana przez Użytkownika przeglądarka internetowa najczęściej domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na dysku twardym Użytkownika. Powinna ona również zawierać możliwość dostosowania ustawień dotyczących plików typu cookies do preferencji Użytkownika, w szczególności do zablokowania możliwości przechowywania takich plików na dysku twardym urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika lub informowania o każdorazowym ich zamieszczeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies, ich blokowania i usuwania dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4. Pliki cookies zamieszczane na dysku twardym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z Trading Elite.

5. W chwili przesłania przez Użytkownika poprzez Stronę danych osobowych, Trading Elite staje się administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.) pozyskanych od Użytkowników w celu realizacji usług, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz udzielania innych informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422) przez Trading Elite.

6. Przez pozostawienie swoich danych na Stronie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Trading Elite.

7. W związku z powyższym, Użytkownik jest świadomy przysługujących mu praw wynikających z przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.), w szczególności prawa do dostępu danych, ich zmiany oraz usunięcia. W celu usunięcia danych osobowych przez Trading Elite należy przesłać wiadomość wskazującą wyraźnie i wprost na taką wolę na adres e-mail hello@tradingelite.pl.

8. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Trading Elite usług drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422), przez udostępnienie Trading Elite identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Trading Elite, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej – w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).