Robo Trader

Na przestrzeni ostatnich lat w technologii transakcyjnej dokonał się znaczący postęp . Większość obrotu koncentruje się w środowisku online, a coraz większe znaczenie zyskuje automatyzacja i algorytmizacji handlu, szczególnie w odniesieniu do handlu wysokich częstotliwości ang. High-Frequency Trading (HFT). Usługa Robo Trader ma za zadanie wspierać tradera w opracowaniu strategii automatycznego handlu, jej testowania oraz optymalizacji w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników inwestycyjnych. Jeżeli nosisz się z zamiarem stworzenia lub zakupu robota transakcyjnego (EA, ang. Expert Advisor) usługa Robo Trader jest dla Ciebie.

Zakres uługi Robo Trader:

Koszt usługi Robo Trader: Poproś o wycenę*