Trading Consulting

Dla aktywnych inwestorów rynków finansowych przygotowaliśmy kompletny pakiet korzyści. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwoliły nam na wypracowanie sprawdzonych mechanizmów oceny efektywności działania inwestora na rynku. Proces obejmuje rozbudowaną analizę potrzeb i oczekiwań inwestora, ocenę aktualnej sytuacji oraz propozycję zmian w celu maksymalizacji stopy zwrotu i osiąganych wyników. Wraz z inwestorem prowadzona jest koordynacja wdrożenia zaleceń co do systemu inwestycyjnego, a postęp jest na bieżąco monitorowany.

Strategy Tester

Właściwa strategia inwestycyjna to połowa sukcesu w inwestowaniu. Druga połowa to jej konsekwentna realizacja. Nasze doświadczenia wskazują, iż wielu traderów napotyka na znaczne trudności przy opracowywaniu, a następnie testowaniu i optymalizacji swojej strategii. Usługa Strategy Tester wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, którzy chcieliby posłużyć się wsparciem profesjonalistów zarówno przy konstruowaniu swojej strategii transakcyjnej, jej back i forward testach oraz optymalizacji. Dzięki naszej usłudze inwestor otrzymuje obiektywny obraz swojej strategii i kluczową odpowiedź, czy strategia będzie przynosić zyski w długim terminie.

Platform Expert

Platforma transakcyjna jest podstawowym narzędziem pracy każdego inwestora rynków finansowych. Dlatego też, jej biegła obsługa należy do najbardziej niezbędnych i istotnych umiejętności, które każdy trader musi przyswoić. Od tego może zależeć szybkie otwarcie czy zamknięcie zlecenia, szczególnie w sytuacji stresu, gdy racjonalne myślenie ustępuje narastającym emocjom. Nasi eksperci pracowali z większością platform dostępnych na rynku m.in. CQG, Sterling Trader, TradeStation, cTrader, Ninja Trader, MetaTrader i posiadają na ich temat dogłębną wiedzę. Platform Expert pozwoli Ci nabyć praktyczne umiejętności posługiwania się daną platformą, dzięki czemu osiągniesz swobodę i pewność w jej obsłudze.

Robo Trader

Na przestrzeni ostatnich lat w technologii transakcyjnej dokonał się znaczący postęp . Większość obrotu koncentruje się w środowisku online, a coraz większe znaczenie zyskuje automatyzacja i algorytmizacji handlu, szczególnie w odniesieniu do handlu wysokich częstotliwości ang. High-Frequency Trading (HFT). Usługa Robo Trader ma za zadanie wspierać tradera w opracowaniu strategii automatycznego handlu, jej testowania oraz optymalizacji w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników inwestycyjnych. Jeżeli nosisz się z zamiarem stworzenia lub zakupu robota transakcyjnego (EA, ang. Expert Advisor) usługa Robo Trader jest dla Ciebie.

Coaching

Istotą coachingu jest wykorzystanie wiedzy i umiejętności już posiadanych przez inwestora, ich systematyzacja oraz prawidłowe ukierunkowanie. W połączeniu z właściwą motywacją, pozwala to inwestorowi osiągnąć postęp w trading i usprawnić jego mechanizmy. Dzięki indywidualnemu podejściu, trader zyskuje obiektywne spojrzenie na swoje aktualne osiągnięcia, jak również ograniczenia, które często blokują drogę ku poprawie wyników inwestycyjnych. Coach pomaga odnaleźć swoją drogę w spekulacji, dobrać strategię, jak również pokonać swoje słabości. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

 

„Bycie przygotowanym to połowa sukcesu.”

Miguel de Cervantes