1. Home
 2. /
 3. Akcje
 4. /
 5. 10 najlepszych spółek dywidendowych...
Spółki dywidendowe Dow Jones

10 najlepszych spółek dywidendowych Dow Jones: 1, 5 i 10 lat

Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest jednym z najstarszych i najczęściej śledzonych indeksów giełdowych. Śledzi on wyniki 30 dużych spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych. Jako taki, jest ważnym punktem odniesienia dla inwestorów i może dostarczyć przydatnych informacji na temat kondycji gospodarki amerykańskiej.

W tym artykule na blogu zajmiemy się 10 najlepszymi spółkami dywidendowymi Dow Jones. Przeanalizujemy wyniki tych spółek w ciągu ostatnich 1, 5 i 10 lat oraz wskażemy najlepsze i najgorsze wyniki. Poprzez zrozumienie trendów w tych akcjach, inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje inwestycyjne i maksymalizować swoje zyski.

Wprowadzenie do 10 najlepszych spółek dywidendowych Dow Jones.

Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest indeksem giełdowym, który został stworzony w 1896 roku przez Charlesa Dowa i Edwarda Jonesa. Jest to indeks ważony ceną, co oznacza, że akcje o wyższych cenach mają większą wagę w indeksie. Indeks składa się z 30 dużych i znanych spółek w USA.

Przykładowe notowania giełdowe

Uważa się, że 10 najlepszych spółek dywidendowych Dow Jones to:

 • Chevron,
 • Merck,
 • The Travelers Companies,
 • Amgen,
 • Caterpillar,
 • Goldman Sachs,
 • 3M,
 • American Express,
 • IBM,
 • Nike.

Te akcje mają ustalone stopy dywidendy i są uważane za jedne z najbardziej niezawodnych akcji płacących dywidendę w USA.

Inwestorzy, którzy szukają niezawodnego dochodu z dywidendy powinni rozważyć inwestycje w te akcje. Przez ostatnie kilka lat konsekwentnie wypłacały one dywidendy i mają potencjał generowania stałego dochodu dla inwestorów.

Czym jest Dow Jones Industrial Average?

Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest to indeks ważony ceną, co oznacza, że akcje o wyższych cenach otrzymują większą wagę w indeksie. Indeks składa się z 30 dużych i znanych spółek w USA.

DJIA jest kluczowym wskaźnikiem amerykańskiego rynku akcji i jest szeroko stosowany przez inwestorów do oceny wydajności rynków. Należy zauważyć, że DJIA nie jest indeksem całego rynku akcji, ale raczej miarą wyników 30 dużych firm, które tworzą indeks.

DJIA jest obliczany na podstawie średniej ceny 30 akcji wchodzących w skład indeksu. Indeks jest aktualizowany co 15 sekund i jest szeroko opisywany w mediach.

Top 5 spółek Dow Jones według stopy zwrotu w ciągu ostatniego roku

Stopa zwrotu dla uznawanych przez różnych ekspertów 5 najlepszych spółek Dow Jones w ciągu ostatniego roku przedstawia się następująco:

 • Chevron (18,7%),
 • Merck (13,1%),
 • The Travelers Companies (12,7%),
 • Amgen (11,7%),
 • Caterpillar (10,1%).

Chevron osiągnął najlepsze wyniki, ze stopą zwrotu 18,7%. Merck był drugim najlepiej radzącym sobie z akcjami, ze stopą zwrotu 13,1%. The Travelers Companies, Amgen i Caterpillar znalazły się w pierwszej piątce ze stopami zwrotu wynoszącymi odpowiednio 12,7%, 11,7% i 10,1%.

Akcje te osiągnęły lepsze wyniki niż cały indeks Dow Jones, który w ciągu ostatniego roku zwrócił 8,6%. Zwroty z tych akcji pokazują ich potencjał w zakresie generowania stałego dochodu dla inwestorów.

Top 5 akcji Dow Jones według stopy zwrotu w ciągu ostatnich 3 lat

Top 5 akcji Dow Jones według stopy zwrotu w ciągu ostatnich 3 lat to:

 • Caterpillar (3,6%),
 • Goldman Sachs (3,5%),
 • 3M (3,3%),
 • American Express (3,2%),
 • IBM (3,1%).

Najlepiej radzi sobie Caterpillar, którego stopa zwrotu wynosi 3,6%. Goldman Sachs i 3M znalazły się na drugim i trzecim miejscu, ze stopami zwrotu odpowiednio 3,5% i 3,3%. American Express i IBM znalazły się na czwartym i piątym miejscu, ze stopami zwrotu odpowiednio 3,2% i 3,1%.

Akcje te osiągnęły lepsze wyniki niż cały indeks Dow Jones, który w ciągu ostatnich 3 lat zwrócił 2,8%. Stopy zwrotu z tych akcji pokazują ich potencjał do generowania stałego dochodu dla inwestorów.

Top 5 akcji Dow Jones według stopy zwrotu w ciągu ostatnich 5 lat

Top 5 akcji Dow Jones według stopy zwrotu w ciągu ostatnich 5 lat to:

 • Nike (2,7%),
 • McDonald’s (2,6%),
 • Coca Cola (2,4%),
 • Boeing (2,2%),
 • Cisco (1,8%).

Najlepiej radzi sobie Nike, którego stopa zwrotu wynosi 2,7%. McDonald’s i Coca Cola znalazły się na drugim i trzecim miejscu, ze stopami zwrotu odpowiednio 2,6% i 2,4%. Boeing i Cisco znalazły się na czwartym i piątym miejscu, ze stopami zwrotu odpowiednio 2,2% i 1,8%.

Akcje te osiągnęły lepsze wyniki niż cały indeks Dow Jones, który w ciągu ostatnich 5 lat zwrócił 1,6%.

Najgorsze akcje Dow Jones w ciągu ostatniego roku

Niektórzy eksperci twierdzą, że najgorsze akcje Dow Jones w ciągu ostatniego roku to:

 • Cisco (-2,9%),
 • Home Depot (-3,3%),
 • Salesforce (-3,6%),
 • Nike (-3,7%),
 • McDonald’s (-4,0%).

Najgorzej poradziło sobie Cisco, którego stopa zwrotu wyniosła -2,9%. Home Depot, Salesforce, Nike i McDonald’s znalazły się na drugim, trzecim, czwartym i piątym miejscu, ze stopami zwrotu wynoszącymi odpowiednio -3,3%, -3,6%, -3,7% i -4,0%.

Akcje te osiągały gorsze wyniki niż cały indeks Dow Jones, który w ciągu ostatniego roku zwrócił się o 8,6%. Słabe wyniki tych akcji świadczą o ich ryzyku dla inwestorów.

Analiza najlepszych i najgorszych wyników za 1, 5 i 10 lat

Analizując najlepsze i najgorsze wyniki akcji Dow Jones w ciągu ostatnich 1, 5 i 10 lat, można wyraźnie zauważyć, że najlepiej radziły sobie akcje o najwyższych stopach dywidendy. Najlepsze wyniki osiągnęły te, które konsekwentnie wypłacały dywidendy, podczas gdy najgorsze wyniki osiągnęły te, które nie wypłacały żadnych dywidend lub ograniczyły ich wypłaty.

Silne firmy generują wysoki zysk

Analiza najlepszych i najgorszych wyników akcji Dow Jones w ciągu ostatnich 1, 5 i 10 lat pokazuje również, że akcje, które osiągały najlepsze wyniki, były również tymi o silnych podstawach. Najlepsze wyniki osiągają te, które mają silny bilans, silne zyski i silne zespoły zarządzające.

Wnioski

Podsumowując, eksperci uważają, że 10 najlepszych spółek dywidendowych Dow Jones to:

 • Chevron,
 • Merck,
 • The Travelers Companies,
 • Amgen,
 • Caterpillar,
 • Goldman Sachs,
 • 3M,
 • American Express,
 • IBM,
 • Nike.

Akcje te mają ustaloną stopę dywidendy i są uważane za jedne z najbardziej wiarygodnych akcji płacących dywidendę w USA.

Analiza najlepszych i najgorszych wyników akcji Dow Jones w ciągu ostatnich 1, 5 i 10 lat pokazuje, że najlepiej radziły sobie akcje o najwyższych stopach dywidendy i silnych podstawach. Najgorsze wyniki osiągały te, które nie wypłacały żadnych dywidend lub ograniczały ich wypłaty.

Dzięki zrozumieniu tych trendów, inwestorzy mogą podejmować świadome decyzje inwestycyjne i maksymalizować swoje zyski.

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz