1. Home
 2. /
 3. Forex
 4. /
 5. Jak obliczyć wskaźnik Forex...
Obliczanie wskaźnika CCI na rynku Forex

Jak obliczyć wskaźnik Forex CCI? Porównania i przykłady

W przypadku handlu na rynku Forex wielu inwestorów uważa, że jednym z najlepszych sposobów na osiągnięcie wymarzonego celu jest użycie wskaźników. Do grupy ich zwolenników zaliczają się w szczególności początkujący traderzy, chcący zdobyć przewagę nad innymi graczami.

Do najpopularniejszego rodzaju wskaźnika zalicza się Commodity Channel Index (CCI). Przyglądnijmy się więc czym jest Forex CCI, jak można go obliczyć, co można o nim powiedzieć i jak go używać, aby wzmocnić skuteczność twojej strategii handlowej.

Krótkie prowadzenie do wskaźnika Forex CCI

Głównym celem wskaźnika Forex CCI jest identyfikacja możliwych warunków kupna i sprzedaży na rynku Forex z pomocą analizy technicznej. Jego twórcą jest analityk finansowy Donald Lambert. Postanowił on zaprojektować sposób służący identyfikacji cyklicznych trendów w towarach. Twórca oparł go o średnią cenę pary walutowej oraz o jej odchylenie od średniej ceny.

Wykresy Forex sa pomocne przy obliczeniu wskaźników

Wskaźnik CCI zaliczany jest do momentum, a przez to zapewnia on wgląd w trend pary walutowej. W przypadku gdy porusza się on powyżej +100 to znaczy, że para walutowa jest wykupywana. Jeśli sytuacja jest odwrotna, czyli wskaźnik CCI porusza się poniżej -100, para walutowa jest wyprzedawana.

Traderzy używają wskaźnika CCI, aby zidentyfikować potencjalne punkty zwrotne na rynku. W przypadku, gdy wskaźnik wraca do poziomu zera po wykupieniu bądź sprzedaży, może to oznaczać możliwość odwrócenia trendu.

Taki sposób działania wskaźnika sprawił, że wskaźnik CCI stał się ważnym narzędziem dla inwestorów, którzy chcieliby wykorzystać krótkoterminowe ruchy rynkowe.

Jak można rozumieć Forex CCI i jak go obliczyć?

Obliczenie wskaźnika Forex CCI dokonuje się poprzez zastosowanie różnicy między średnią ceną pary walutowej oraz jej odchyleniem od średniej ceny. Następnie tę różnicę dzieli się przez średnie bezwzględne odchylenia pary walutowej.

W ten sposób można uzyskać wzór na CCI:

CC = (Średnia cena pary party walutowej – Odchylenie od średniej ceny) / Średnie bezwzględne odchylenie pary walutowej

 

Co można określić dzięki wskaźnikowi Forex CCI?

Dzięki wskaźnikowi Forex CCI można otrzymać wgląd w trend pary walutowej lub możliwość identyfikacji potencjalnych punktów odwrócenia rynku.

Inną możliwością wykorzystania wskaźnika CCI jest wykrywanie potencjalnych poziomów wsparcia i oporu. Traderzy mogą wykorzystać go do poszukiwań wejścia lub opuszczenia transakcji w odpowiednim czasie.

Kolejną możliwością jest identyfikacja dywergencji na rynku. W przypadku gdy cena pary walutowej znajduje się na wyższym poziomie, a wskaźnik CCI na niższym, może to wskazywać, że trend się osłabia i może się odwrócić. Odwrotnie, gdy cena pary walutowej spada do poziomu minimów, a wskaźnik CCI znajduje się nieco wyżej, to trend prawdopodobnie się wzmocni i będzie kontynuowany.

Jak można wykorzystać wskaźnik Forex CCI?

Sprawdź przykład jak wykorzystać wskaźnik CCI w handlu. W przypadku, gdy para walutowa znajduje się w stanie wykupienia, wskaźnik CCI znajduje się powyżej +100. W takim przypadku inwestor może podjąć decyzję o wejściu na pozycję krótką, ponieważ może spodziewać się spadku ceny. Inwestor mógłby wtedy posłużyć się wskaźnikiem CCI, aby zidentyfikować potencjalny punkt odwrócenia. Jeżeli wskaźnik CCI powraca do poziomu bliskiemu zeru po wykupieniu, może to być wskazówką, że cena za niedługi czas znajdzie wsparcie lub opór na tym poziomie.

Porównanie Forex CCI z innymi wskaźnikami

Pomimo sporej popularności wskaźnika Forex CCI wśród traderów, mogą oni posłużyć się innymi wskaźnikami, by mieć wgląd w trend pary walutowej. Do innych popularnych wskaźników zalicza się:

 • Relative Strength Index (RSI),
 • Stochastic Oscilator,
 • Moving Average Convergence Divergance (MACD).

Wskaźnik RSI jest także uważany za wskaźnik momentum. Używa się go do identyfikacji poziomów wykupienia oraz wyprzedania na rynku. Jako wskaźnika impetu używa się Oscylatora Stochastycznego, który pozwala na identyfikację potencjalnych punktów wejścia i wyjścia z rynku. Wskaźnik MACD pozwala na śledzenie trendu, jaki może być używany do rozpoznawania potencjalnych odwróceń trendu na rynku.

Czy można wyróżnik najlepszy wskaźnik? Niestety nie, ponieważ każdy z nich ma swoje wady i zalety. Z tego powodu inwestorzy często wykorzystują nawet kilka wskaźników w swojej strategii handlowej. Mimo sporego wyboru wskaźnik Forex CCI jest uważany za jeden z najbardziej wiarygodnych sposobów na identyfikację krótkoterminowych ruchów na rynku.

Użycie wskaźnika Forex CCI do podejmowania decyzji handlowych

Wykorzystanie wskaźnika Forex CCI do podejmowania decyzji handlowych wiąże się z kilkoma rzeczami:

 • Po pierwsze, wskaźnik Forex CCI powinien być używany w połączeniu z innymi wskaźnikami, na przykład RSI lub MACD, celem uzyskania pełniejszego obrazu trendu.
 • Po drugie, inwestorzy powinni być świadomi możliwości pojawienia się niewłaściwych sygnałów podczas korzystania ze wskaźnika CCI.
 • Po trzecie, inwestorzy powinni pamiętać o konieczności używania zleceń Stop-Loss podczas handlu ze wskaźnikiem CCI.

Używanie wskaźnika CCI powinno wiązać się z poszukiwaniem poziomów wykupienia i wyprzedania. Jak wspomnieliśmy, jeśli wskaźnik CCI porusza się powyżej +100 wskazuje, że para walutowa jest w stanie wykupienia. Gdy wskaźnik znajduje się poniżej -100 para walutowa jest w momencie wyprzedawania. W tym czasie inwestorzy powinni szukać możliwych punktów zwrotnych na rynku. Położenie wskaźnika CCI na poziomie bliskiemu zeru po jego wykupieniu bądź wyprzedaży wskazuje na możliwość jego odwrócenia w krótkim czasie. To sprawia, że wskaźnik CCI staje się użyteczny w rękach inwestorów szukających okazji na krótkoterminowych ruchach rynkowych.

Korzyści, jakie niesie używanie wskaźnika Forex CCI

Wskaźnik Forex CCI niesie inwestorom ważne korzyści:

 • Może zapewnić wgląd w trend pary walutowej.
 • Może być wykorzystany do odnalezienia możliwych punktów odwrócenia na rynku.
 • Może być wykorzystany do identyfikacji potencjalnych poziomów wsparcia i oporu.
 • Może być używany do poszukiwania dywergencji na rynku.

Wskaźnik Forex CCI jest uznawany za prosty w użyciu, szczególnie w rękach początkujących inwestorów. Podstawą wskaźnika jest prosta formuła, dlatego jego zrozumienie i interpretacja są dosyć proste. Co więcej, wskaźnik jest dostępny w większości platform transakcyjnych, a używający go traderzy nie muszą spędzać dużo czasu na jego konfiguracji.

Wyzwania związane z używaniem wskaźnika Forex CCI

Uznaje się, że wskaźnik Forex CCI może umożliwić wgląd w trend pary walutowej. Nie jest on jednak pozbawiony potencjalnych problemów.

 • Wskaźnik może generować fałszywe sygnały, stąd pojawia się zalecenie, aby używać innych wskaźników w połączeniu z CCI.
 • Wskaźnik może wykazywać podatność na whipsaws, stąd zaleca się używanie zleceń stop-loss w połączeniu z handlem z użyciem wskaźnika CCI.
 • Wskaźnik CCI nie powinien być używany jako jedyny czynnik decydujący o podejmowaniu decyzji w handlu. Aby uzyskać pełny obraz rynku, trzeba oprzeć się także o inne wskaźniki oraz o analizę fundamentalną.

Podsumowanie artykułu

Wskaźnik Forex CCI to popularne narzędzie analizy technicznej używane celem identyfikacji możliwych warunków wykupienia i wyprzedania na rynku Forex. Może on zapewnić wgląd w trend pary walutowej, zidentyfikować potencjalne punkty odwrócenia na rynku oraz odnaleźć możliwe poziomy wsparcia i oporu oraz dywergencje na rynku.

Wskaźnik Forex CCI jest uznawany przez inwestorów za stosunkowo łatwy w użyciu, co czyni go godnym rozważenia wyborem dla początkujących osób.

Mimo to może on generować fałszywe sygnały i być podatny na whipsaws. Inwestorzy powinni zawsze używać innych wskaźników w połączeniu ze wskaźnikiem CCI i używać zleceń stop-loss podczas handlu ze wskaźnikiem CCI.

W przypadku, gdy szukasz nowych możliwości dla twojej strategii handlowej, wskaźnik Forex CCI może być cennym narzędziem w Twoim arsenale handlowym.

Przy odrobinie praktyki, możesz używać wskaźnika CCI do podejmowania bardziej świadomych decyzji handlowych.

 

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz